Poslední koncert letošního festivalu 8. října 2004 Týdeník Klatovska

Čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby "Klatovy 2003" byl zakončen koncertem konaným v radničním sále dne 25. září. Hlavní účinkující na něm měla být vycházející mladá hvězda českého ko-loraturního zpěvu Lucie Mlynářové. Mimo to měli účinkovat flétnista Jan Ostrý a klavírista Luděk Šabaka, oba festivalovému obecenstvu dobře známí z dřívějších vystoupení. Den před konáním koncertu však Lucie Mynářová onemocněla a celá tíže večera pak přešla na oba jmenované umělce. Ti prokázali svoje velké umění a svoji pohotovost a připravili pro posluchače krásný, stylově promyšlený a hlavně výborně přednesený program. V první polovině večera přednesli skladby pro flétnu a klavír od skladatelů mluvících německy W. A. Mozarta, jeho syna F. X. Mozarta (kterému nebylo ještě ani půl roku, když jeho otec zemřel) a J. N. Hummela, bratislavského rodáka. Poněvadž je v české hudební literatuře málo originálních skladeb pro flétnu a klavír a umělci chtěli v druhé polovině uvést skladby českých mistrů, přednesl L Šabaka nejprve sám Smetanovu klavírní skizzu Macbeth a čarodějnice a na závěr pak zahráli oba krásnou sonátu pro flétnu a klavír od B. Martinů.
Výborná výkony obou umělců potvrdily, že jejich úspěchy u klatovského publika při jejich předchozích vystoupeních nebyly náhodné. Jan Ostrý má krásný, ve všech výškách vyrovnaný tón, takže jeho výkony byly skutečně komorní. O jeho technice se mohli posluchači přesvědčit při přednesu všech skladeb, zejména Sonátě B, Martinů. Luděk Šabaka je výborný komorní hráč, který tam. kde má jeho partner vedoucí roli, nikde ho nepřehluší. Grand ron-deau G-dur od J. N. Hummela, které je psáno pro brilantní klavír a také flétnu, bylo provedeno s mistrovskou bravurou, stejně tak jako Smetanova skizza Macbeth a čarodějnice, kterou pro její náročnost má málokterý klavírista ve svém repertoáru.
Tedy koncert to byl ve všech směrech velmi zdařilý, na vysoké umělecká úrovni, takže posluchač, který by nevěděl o onemocněni pěvkyně, by nepoznal, že šlo o náhradní program. Na závěr krátké ohlédnutí za celým festivalem: Celá série koncertů měla vysokou, skutečně festivalovou uměleckou úroveň ve všech směrech. A že šlo skutečně o mezinárodní festival, svědčí i ta skutečnost, že vedle zahraničních účinkujících bylo možno slyšet mezi posluchači rozhovory v cizích řečech. Jedno podle oblečení posluchačů bylo zřejmé, že šlo o turisty, kteří byli na zájezdu a v našem městě přenocovali. Využili večera k návštěvě koncertu a jistě si odnesli mínění o dobré kulturnosti našeho města. A to se v penězích vyjádřit nedá. Je proto potěšitelné, že na závěr oosledního koncertu slíbila zástupkyně Městského úřadu v Klatovech, že se již plánuje pátý ročník festivalu.